ПРО НАС

Благодійний фонд розвитку Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій «Майбутнє України» заснований у 2006 році.

Ініціатори (засновники) фонду: Бардадим  Віктор Федорович,      Бандурко Василь Іванович, Камолов Михайло Кадимович, Клименко Борис Іванович, Ковтун Мар’яна Олександрівна, Шкребтій Андрій Петрович, Шпак Анатолій Лукич.

Першим головою правління Благодійного фонду «Майбутнє України» був обраний Бардадим В.Ф.

З 2008 року правління благодійного фонду очолює Камолов М.К.

До складу правління входять представники батьківського комітету та студентського самоврядування, викладачі, працівники з числа обслуговуючого персоналу.

Фонд створено з метою акумулювання коштів для надання фінансової підтримки розвитку освітньо-матеріальної бази Смілянського коледжу харчових технологій Національного університету харчових технологій, а саме: забезпечення ремонту, реконструкції та розширення навчально-лабораторної бази, придбання витратних матеріалів, поповнення бібліотеки навчально-методичною, науковою літературою та необхідними періодичними виданнями, фінансування проведення ремонту навчальних, лабораторних, спортивних та інших споруд тощо.

Щорічно рішенням загальних зборів (конференції) фонду затверджується благодійна програма, в якій встановлюється плановий постатейний розподіл коштів  на поточний календарний рік.

Виділення коштів для фінансування нагальних потреб навчально-виховного процесу зазвичай здійснюється за наступним алгоритмом:

Крок 1 – письмове звернення до правління фонду від керівника навчального закладу або представників педагогічного колективу чи студентського самоврядування про надання благодійної допомоги.

Крок 2 – розгляд звернення на засіданні правління (за участі представників наглядової ради, адміністрації, батьківського комітету, студентського самоврядування тощо).

Крок 3 – оформлення відповідної документації та оплата через установу банку товарів чи послуг для навчального закладу або витрат на участь студентів у олімпіадах, конкурсах, інших заходах.

Крок 4 – передача за актом матеріальних засобів на баланс навчального заходу.

Фінансова діяльність здійснюється лише шляхом перерахування коштів у безготівковій формі. Будь-які виплати готівкою не здійснюються. Голова правління, казначей, діловод та інші члени правління фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах.